Druki i dokumenty

Przeniesienie dokumentów do innej poradni

Akta dziecka przekazuje się do innej poradni na podstawie pisemnego wniosku rodzica. Wniosek może być złożony:

 • w poradni, która posiada akta,
 • w poradni, której klientem jest aktualnie dziecko (w tym przypadku poradnia przesyła wniosek rodzica do poradni posiadającej akta dziecka).

Akta przesyłane są pocztą – listem poleconym. Dopuszcza się również przekazywanie teczek bezpośrednio poprzez pracowników poradni (wg uzgodnień między poradniami).

Wniosek o przekazanie akt można zaleźć >>tutaj

 Orzecznictwo – wzory dokumentów

 • Wniosek o wydanie opinii – informacji – druk do pobrania znajduje się  >>tutaj
 • Wniosek o wydanie orzeczenia – opinii WWRDz – druk do pobrania znajduje się  >>tutaj
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla celów zespołu orzekającego – druk do pobrania znajduje się >>tutaj
 • Zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej – druk do pobrania znajduje się  >>tutaj
 • Zaświadczenie lekarskie do wydania opinii dotyczącej realizacji obowiązku szkolnego/nauki w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia – druk do pobrania >>tutaj

Zgoda na samodzielne wyjście dziecka z Poradni

Inne dokumenty

 • Informacja o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej ucznia- dla rodziców >>tutaj
 • Informacja o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej ucznia- dla nauczycieli >>tutaj
 • Informacja o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej ucznia- dla nauczyciela matematyki >>tutaj
 • Informacja o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka przedszkolnego- dla nauczycieli >>tutaj