Katarzyna Malec-Matak – zastępca Dyrektora Poradni

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja – Psychologia Kliniczna Dziecka). Ukończyła liczne szkolenia dotyczące metod diagnozy dzieci, pracy z rodzicami doświadczającymi trudności wychowawczych („Pozytywna dyscyplina”, „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, „Wideotrening komunikacji”, „Bez klapsa”), pomocy psychologicznej dla małych dzieci („Problematyka wczesnej interwencji…

Magdalena Białobrzeska

Psycholog, antropolog, coach ICF (ACC), coach grupowy, coach kryzysowy. Absolwentka Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (SWPS) w Warszawie, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Na co dzień pracuje z dziećmi, nauczycielami i rodzicami. W PPP nr 18 prowadzi: diagnoza trudności szkolnych konsultacje dla…

Beata Cander

Psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła wiele dodatkowych szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej, psychologii rozwojowej i psychoterapii organizowanych m.in. przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Instytut Psychologii Zdrowia. Absolwentka 4-letnich studiów podyplomowych w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii afiliowanej przez…

Beata Chmiel-Czajka

Pedagog, doradca zawodowy, absolwentka Akademii  Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, wydziału Rewalidacji i Resocjalizacji. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego w Wyższej szkole Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi. Posiada licencję zawodową doradcy zawodowego I stopnia. Uczestniczyła w wielu konferencjach,  targach…

Aneta Chojecka

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja kliniczna dziecka), studiów podyplomowych  z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka na APS w Warszawie oraz Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej IPZ. Posiada kwalifikacje socjoterapeuty oraz terapeuty pedagogicznego. Ukończyła również 4 lata Szkoły Terapii Poznawczo-Behawioralnej CBT.…

Małgorzata Dębińska-Pruchniak

Psycholog kliniczny, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta metodą eeg biofeedback; absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych Akademii Pedagogiki Specjalnej-rehabilitacja dzieci z problemami rozwojowymi. Ukończyła kursy dotyczące pracy z dziećmi nadpobudliwymi. Pracowała z młodzieżą uzależnioną, dziećmi z uszkodzeniami neurologicznymi, nadpobudliwymi,…

Aneta Dyrda

Pedagog – diagnosta i terapeuta pedagogiczny. Ukończyła magisterskie studia na kierunku Pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna, a także podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej uczniów z dysleksją, ADHD i zaburzeniami zachowania. Jest trenerem umiejętności poznawczych po studiach podyplomowych na wydziale psychologii…

Małgorzata Maria Fijałkowska

Psycholog, pedagog, socjoterapeuta, coach ICF (ACC). Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika resocjalizacyjna oraz Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku psychologia, a także Uniwersytet Warszawski na kierunku socjoterapia. Odbyła szereg dodatkowych kursów,…

Katarzyna Głowacka

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II na kierunku psychologia ze specjalizacją psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, absolwentka Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej na kierunku Integracja Sensoryczna, Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka na kierunku Sensomotoryczna Terapia Widzenia oraz Wyższej Szkoły…

Ewa Gromuł

Neurologopeda W PPP nr 18 prowadzi: indywidualną terapię logopedyczną dla dzieci. egromul@eduwarszawa.pl

Małgorzata Hryniewicz-Czarnecka

Logopeda, filolog polski, nauczyciel terapii pedagogicznej, absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku i Wydziału Pedagogicznego (EW) oraz  Studium Podyplomowego w zakresie Logopedii. Otrzymała dyplom z neurologopedii (SWPS w Warszawie). Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu  terapii pedagogicznej. Ukończyła liczne kursy doskonalące,…

Katarzyna Jamrozik

Psycholog – dotychczasowe doświadczenia zawodowe zdobywała w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami w placówkach oświatowych i pomocowych. Posiada doświadczenie w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. Ukończyła liczne kursy i szkolenia dotyczące działalności diagnostycznej i terapeutycznej. Posiada uprawnienia do…

Katarzyna Kaczmarczyk-Gaffke

Pedagog-terapeuta, reedukator, terapeuta metody EEG Biofeedback ( I° i ° II°) , Certyfikowany terapeuta i diagnosta metody Neuroflow – Aktywny Trening Słuchowy. Nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, Wydziału Edukacyjno-Filozoficznego w zakresie specjalności : pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz pedagogika.…

Joanna Kubicka

Psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego- specjalizacja stosowana psychologia wychowawcza. Ukończyła kurs doskonalący z zakresu likwidowania specjalnych trudności w nauce czytania i pisania w Instytucie Badań Edukacyjnych, oraz liczne kursy m.in. Interwencja w sytuacji kryzysowej, Jak pracować z dzieckiem z…

Dorota Madej

Psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła wiele dodatkowych szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej, psychologii rozwojowej i psychoterapii. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu socjoterapii w Ośrodku Metod i Szkoleń Psychospołecznych I Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowane przez Centrum Szkoleń…

Wanda Matusiak

Logopeda, pedagog, terapeuta pedagogiczny, Certyfikowany Provider Aktywnego Treningu Słuchowego metodą Neuroflow. Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i Pomagisterskiego Studium Logopedycznego na wydziale Polonistyki UW. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej oraz szereg kursów i szkoleń z zakresu diagnozy i…

Agnieszka Osior-Krawczyk

Psycholog absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła: Program Edukacji Psychologicznej w zakresie pomocy psychologicznej w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie.  Posiada uprawnienia realizatora warsztatów „Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice” Fundacji Dzieci Niczyje oraz…

Ewa Pietrzela

Psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii SWPS w Warszawie o specjalizacji Społeczna Psychologia Kliniczna. Ukończyła moduły specjalizacyjne oraz kursy doskonalące z zakresu diagnozy, wspomagania rozwoju i terapii dzieci. Jest certyfikowanym terapeutą SI, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Ponadto ukończyła roczne szkolenie…

Elżbieta Spakowska

Logopeda, neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny. Ukończyła liczne kursy z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej: Kurs kwalifikacyjny: „AAC – wspomagające i alternatywne porozumiewanie się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji” wybrane szkolenia z Metody Krakowskiej; Podejście (VB) VerbalBehavior i zastosowanie VB…

Magdalena Stasieczek

Psycholog, pedagog. Jest absolwentką UMCS w Lublinie. Ukończyła liczne szkolenia i kursy z zakresu diagnozy i terapii dzieci. Posiada uprawnienia realizatora „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” oraz programu „Spotkania z Leonem”. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą…

Agnieszka Uszyńska

Pedagog specjalny, absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki na APS w Warszawie oraz kursy dotyczące wspomagania rozwoju psychoruchowego dzieci w wieku 0 – 6 lat, pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, diagnozy i terapii pedagogicznej. W…

Irena Wojciechowska

Absolwentka Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Socjoterapeutka, mediator rodzinny, trener Treningu Zastępowania Agresji (ART) i umiejętności psychospołecznych. Realizatorka programów psychoedukacyjnych własnego autorstwa. Wieloletnia kuratorka sądowa. Autorka artykułów opisujących rzeczywistość społeczną dzieci i młodzieży. Skuteczna w pracy indywidualnej, warsztatowej i grupowej. Wieloletni…

Eleonora Wójcik

Pedagog terapeuta, oligofrenopedagog. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Wydziału Rewalidacji i Resocjalizacji w Warszawie: pedagogika specjalna – pedagogika terapeutyczna, Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego: Wydział Rehabilitacji – Kształcenie integracyjne i rewalidacja, Organizacja i zarządzanie placówkami oświatowymi. Ukończyła szereg kursów…

Anna Zaręba

Pedagog specjalny, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika osób niepełnosprawnych intelektualnie i pedagogika lecznicza. Wykształcenie uzupełniane licznymi kursami z zakresu metodyki pracy. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy grupowej i indywidualnej z dziećmi oraz dorosłymi…

Marta Ziglińska

Psycholog, trener rozwoju osobistego i umiejętności społecznych. Ukończyła studia magisterskie w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego „INTRA”. Realizatorka warsztatów psychoedukacyjnych i rozwojowych z zakresu radzenia sobie ze stresem, profilaktyki zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży oraz doskonalenia…