Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 18 Warszawa

AKTUALNOŚCI


Szanowni Państwo,

Informujemy, iż limit miejsc dostępnych na diagnozę procesów integracji sensorycznej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 18 w dniu dzisiejszym został wyczerpany.

Z przykrością obserwujemy sytuację, iż liczba osób zainteresowanych tą diagnozą jest większa niż nasze aktualne możliwości przyjęcia.

Będziemy Państwa informować o kolejnych terminach zapisów.


Szanowni Państwo, 

Informujemy, że 1.02.2024 r. (czwartek) od godziny 10:00 ruszają zapisy na diagnozę Integracji Sensorycznej. Zgłoszenia będą przyjmowane osobiście recepcji Poradni lub telefoniczne pod numerem 22 259 41 62. 

WAŻNE: 

  • Zapis na diagnozę powinien być poprzedzony konsultacją z psychologiem PPP18. 
  • Diagnozy będą przeprowadzane zgodnie z kolejnością zapisu na listę. 
  •  Terapeuta będzie telefoniczne informował o wyznaczeniu terminu diagnozy. 
  •  Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do odesłania uzupełnionych kwestionariuszy przed planowaną diagnozą na adres mailowy terapeuty. 
  • Wszelkie ewentualne informacje dotyczące zmiany daty diagnozy proszę przesyłać mailowa do terapeuty. 

Informujemy, że w naszej ofercie pojawiły się zajęcia dla specjalistów pracujących w przedszkolach. Więcej informacji tutaj.


SZANOWNI RODZICE/OPIEKUNOWIE DZIECI!

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na zagrożenie zdrowotne dla dzieci/osób z obniżoną odpornością, na badania diagnostyczne oraz zajęcia terapeutyczne mogą być przyprowadzane wyłącznie dzieci/uczniowie zdrowi, tzn. bez kataru, gorączki, infekcji górnych dróg oddechowych, innych chorób zakaźnych. Dzieci nie może przyprowadzać chory opiekun. W sytuacji zwiększonego ryzyka wystąpienia zachorowania, prosimy o dezynfekowanie rąk.

Jednocześnie, bardzo prosimy o informowanie diagnosty czy dziecko, np. przewlekle chore, jest aktualnie pod wpływem leków.

Jest to dla nas ważna informacja, ponieważ wyniki badań diagnostycznych są uzależnione od stanu zdrowia dziecka i przyjmowanych przez nie leków.


Szanowni Państwo,

informujemy, że w dalszym ciągu prowadzimy nabór na zajęcia Bezpieczny internet oraz Radosna nauka.
Nowe terminy spotkań zostaną ogłoszone po zebraniu się grupy.

Zapraszamy!


Szanowni Klienci Poradni,

Od 20 października 2023 r. ul. Koncertowa przy Szkole Podstawowej nr 303 na Ursynowie, a tym samym przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 18,  została zamknięta dla ruchu samochodowego w godzinach 7:30 – 9:00 w dni nauki szkolnej. Celem tego działania jest zwiększenie bezpieczeństwa uczniów.

Informujemy jednocześnie, że klienci Poradni z niepełnosprawnościami lub mający trudności w poruszaniu się, mogą stale korzystać z udogodnień dotyczących przejazdu oraz parkingu pod Poradnią.

Więcej informacji: https://ursynow.um.warszawa.pl/-/kolejna-szkolna-ulica-na-ursynowie


Szanowni Państwo!
Aktualna oferta specjalistów Poradni jest sukcesywnie zamieszczana w zakładce Oferta/zajęcia postdiagnostyczne w konkretnych grupach docelowych.


Szanowni Państwo,

Informujemy, że lista zapisów dzieci na diagnozę Integracji Sensorycznej w naszej Poradni na pierwszy semestr roku szkolnego 2023/2024 została zamknięta.

Kolejne zapisy planowane są na styczeń/luty 2024 r.

Szczegółowe informacje będą podane na naszej stronie internetowej i profilu FB. Zachęcamy do ich śledzenia.

WAŻNE DLA OSÓB NA LIŚCIE:

Diagnozy integracji sensorycznej będą przeprowadzane zgodnie z kolejnością zapisu na listę. Terapeuta będzie telefoniczne informować o wyznaczeniu terminu diagnozy.

Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do odesłania uzupełnionych kwestionariuszy przed planowaną diagnozą na adres mailowy terapeuty.

Wszelkie ewentualne informacje dotyczące zmiany daty diagnozy prosimy przesyłać mailowo do terapeuty.


Rekrutacja na terapię Integracji Sensorycznej w roku 2023/2024

Uprzejmie informujemy, że nabór na zajęcia SI będzie odbywał się w dniach 04.09-09.09. 2022 roku. Zainteresowani rodzice proszeni są o przyniesienie w tych dniach w godzinach pracy poradni czytelnie wypełnionej i wydrukowanej karty zgłoszenia i przekazaniu jej pracownikowi recepcji poradni.

Karta jest dostępna do pobrania od 04.09.2023

Do karty należy dołączyć kopię opinii SI wskazującej na potrzebę terapii (jeśli opinia była wydana poza PPP 18).

Zasady naboru dostępne są na stronie internetowej poradni, prosimy o zapoznanie się z nimi w trakcie procesu rekrutacji. Terapeuci będą indywidualnie telefonicznie kontaktować się z Państwem w godzinach swojej pracy i informować o zakwalifikowaniu się na zajęcia. W razie dodatkowych pytań prosimy o bezpośredni kontakt mailowy na adresy katarzyna_kozlowska@eduwarszawa.pl  i K.Glowacka@eduwarszawa.pl


Ważna informacja w sprawie kontaktów ze specjalistami Poradni

Szanowni Państwo,

Telefony, z których kontaktują się z Państwem specjaliści z Poradni są telefonami poradnianymi, do których mają dostęp wszyscy specjaliści. Nie są to telefony służbowe przypisane do konkretnych osób. W związku z tym, w sprawie kontaktu z konkretnymi specjalistami, prosimy o kierowanie bezpośredniej wiadomości drogą mailową lub pośrednio poprzez recepcję Poradni. Wiadomości sms mogą nie zostać odczytane przez specjalistę, do którego zostaną skierowane.

Dziękujemy.

Zapisy do specjalistów PPP 18 przyjmowane są za pośrednictwem recepcji, tel.: 501 768 865 lub kontakt e-mail.  Adresy wszystkich pracowników znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce „Zespół”: https://ppp18.ursynow.warszawa.pl/category/zespol


https://edukacja.um.warszawa.pl/edukacja-warszawa-dla-ukrainy

Wojna w Ukrainie – dodatkowe dyżury specjalistów PPP nr 18 –
wsparcie psychologiczne dla osób dotkniętych wojną w Ukrainie:
– obywateli Ukrainy mieszkających w Polsce,
– uchodźców z Ukrainy (w szczególności dla rodzin dzieci rozpoczynających naukę w ursynowskich szkołach i przedszkolach),
– wolontariuszy zaangażowanych w pomoc ofiarom wojny,
– nauczycieli i rodziców, których dzieci uczęszczają do przedszkoli i szkół z terenu działania Poradni, a które doświadczają poważnych trudności emocjonalnych będących reakcją na toczącą się wojnę – pomocy udzielają psychologowie stale współpracujący z przedszkolami i szkołami.

Nasi specjaliści prowadzą konsultacje w języku polskim, wspierając w miarę możliwości z pomocą tłumaczy, wolontariuszy czy polskojęzyczne rodziny uchodźców.
Zapisy telefoniczne: 501 768 865 w godzinach pracy Poradni.

Pomoc psychologiczna w języku ukraińskim, rosyjskim i angielskim jest udzielana przez wybrane Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Warszawie – ich wykaz znajduje się na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy:
https://edukacja.um.warszawa.pl/-/wsparcie-dzieci-i-mlodziezy-ukrainskiej

Przy Dziecięcym Telefonie Zaufania Rzecznika Praw Dziecka dyżurować będzie psycholog mówiący po ukraińsku. Będzie też wsparcie w języku rosyjskim:
https://brpd.gov.pl/category/aktualnosci/ 

Pomoc cudzoziemcom:
Районні координатори – допомога учням з України | Koordynatorzy dzielnicowi – pomoc uczniom z Ukrainy:
https://edukacja.um.warszawa.pl/-/koordynatorzy-dzielnicowi-pomoc-uczniom-z-ukrainy
Ursynów | Урсинув
Paulina Dybicz-Gil | Пауліна Дибічь-Гіль
22 44 37 391 | Pdybicz-gil@ursynów.pl

FUNDACJA TWARZE DEPRESJI: https://twarzedepresji.pl/ukraina – program bezpłatnego wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego dla obywateli Ukrainy
Fundacja Ocaleniehttps://ocalenie.org.pl/ pomaga uchodźcom, imigrantom, repatriantom budować nowe życie w Polsce
Centrum Wielokulturowe – https://centrumwielokulturowe.waw.pl/en_gb/ oferuje pomoc psychologiczną dla cudzoziemców
Polskie Forum Migracyjne – https://forummigracyjne.org/ prowadzi działania informacyjne, udziela bezpośredniego wsparcia cudzoziemcom: psychologicznego, na rynku pracy,
w legalizacji pobytu. Prowadzi także szkolenia dla nauczycieli, psychologów, urzędników. Pomaga w działaniach na pograniczu edukacji formalnej i nieformalnej: warsztaty, gry miejskie. PFM wspiera migrantki – poprzez organizację szkół rodzenia oraz grup wsparcia dla mam-migrantek.

POMOC PRAWNA: http://czasprawnika.pl/2022/02/25/prawnicy-na-pomoc-ukrainie/