Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 18 Warszawa

AKTUALNOŚCI

 

SZANOWNI RODZICE/OPIEKUNOWIE DZIECI!

 

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na zagrożenie zdrowotne dla dzieci/osób z obniżoną odpornością, na badania diagnostyczne oraz zajęcia terapeutyczne mogą być przyprowadzane wyłącznie dzieci/uczniowie zdrowi, tzn. bez kataru, gorączki, infekcji górnych dróg oddechowych, innych chorób zakaźnych.

Jednocześnie, bardzo prosimy o informowanie diagnosty czy dziecko, np. przewlekle chore, jest aktualnie pod wpływem leków.

Jest to dla nas ważna informacja, ponieważ wyniki badań diagnostycznych są uzależnione od stanu zdrowia dziecka i przyjmowanych przez nie leków.

DZIECI NIE MOŻE PRZYPROWADZAĆ CHORY OPIEKUN.

W sytuacji zwiększonego ryzyka wystąpienia zachorowania, prosimy o zakładanie maseczek oraz dezynfekowanie rąk.

Drodzy Państwo,
Mamy wspaniałą wiadomość do przekazania! 
Nasza Poradnia wzięła udział w konkursie na doposażenie sali do integracji sensorycznej, która pomoże nam jeszcze lepiej sprostać potrzebom naszych małych pacjentów.
 
Konkurs organizowany jest przez Fundację FOR KIDS (https://integracjasensoryczna.info/11954/konkurs-na-wyposazenie-sal-do-si-2023) na profilu Integracja Sensoryczna (https://www.facebook.com/integracjasensoryczna.info), a nagrodą jest zestaw do terapii Integracji Sensorycznej od EMPIS – zabawki edukacyjne (https://empis.pl).
 
Teraz potrzebujemy Waszego wsparcia!
Aby zdobyć nagrodę, kluczowe są Wasze lajki, komentarze i udostępnianie filmu konkursowego, zamieszczonego na profilu organizatora: https://fb.watch/kNJvto9Tya/
 
Pamiętajcie, że to Wasza aktywność pod naszym filmem może przyczynić się do zwycięstwa i umożliwić dalszy rozwój naszej Poradni.
 
Z góry dziękujemy za Wasze zaangażowanie i wsparcie. Liczymy na Waszą pomoc, byśmy mogli kontynuować naszą misję i zapewniać jeszcze lepszą opiekę i terapię dla Waszych dzieci.
 
Razem możemy zdziałać naprawdę wiele!
 

 

Ważna informacja w sprawie kontaktów ze specjalistami Poradni

Szanowni Państwo,

Telefony, z których kontaktują się z Państwem specjaliści z Poradni są telefonami poradnianymi, do których mają dostęp wszyscy specjaliści. Nie są to telefony służbowe przypisane do konkretnych osób. W związku z tym, w sprawie kontaktu z konkretnymi specjalistami, prosimy o kierowanie bezpośredniej wiadomości drogą mailową lub pośrednio poprzez recepcję Poradni. Wiadomości sms mogą nie zostać odczytane przez specjalistę, do którego zostaną skierowane.

Dziękujemy.

 

ZAPISY NA DIAGNOZĘ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Dodatkowe zapisy na diagnozę Integracji Sensorycznej zostaną uruchomione 5 czerwca 2023 o godzinie 9.00. Diagnozy będą odbywały się w okresie wakacyjnym 06.-08.2023. Ilość miejsc jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń telefonicznych (pod numer 501768865) do wyczerpania  wolnych miejsc. Na diagnozę zapraszamy tylko rodziców dzieci w wieku 4-8 lat, którzy odbyli obowiązkowe spotkanie z psychologiem przypisanym do swojej placówki oraz nie są w terapii SI.
Po zakwalifikowaniu się na listę chętnych proszę czekać na kontakt telefoniczny od diagnosty. 
Dzieci, które nie dostaną się na zapisy dodatkowe prosimy o śledzenie strony internetowej  poradni w celu uzyskania informacji o dacie kolejnych zapisów na przyszły rok szkolny.
 
 W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z diagnostami SI na poniższe adresy mailowe:
K.Glowacka@eduwarszawa.pl
katarzyna_kozlowska@eduwarszawa.pl 

 

DRODZY RODZICE OŚMIOKLASISTÓW,

Zachęcamy uczniów i ich rodziców/opiekunów do odwiedzenia strony internetowej:

https://mapakarier.org/

Mapa Karier wspiera uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych. Jest także przydatnym narzędziem dla doradców zawodowych i nauczycieli realizujących tematykę z zakresu doradztwa zawodowego. Ciekawe i wartościowe informacje znajdą na niej także rodzice/opiekunowie, którzy towarzyszą w wyborach edukacyjnych swoich dzieci.

Warto także odwiedzić stronę: https://edukacja.um.warszawa.pl/

Znajdują się na niej niezbędne informacje dotyczące m.in. rekrutacji do szkół ponadpodstawowych https://edukacja.um.warszawa.pl/aktualności-rekrutacja

– Dniach Otwartych odbywających się w poszczególnych szkołach,

– informator o warszawskich szkołach ponadpodstawowych na rok 2023/2024

– harmonogram postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024,

– plan naboru do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawa na rok szkolny 2023/2024.

– warunki i kryteria rekrutacji, Przyjmowanie uczniów przybywających z zagranicy do szkół ponadpodstawowych. O pomoc w znalezieniu miejsca w szkołach należy zwrócić się do dzielnicowych koordynatorów: https://edukacja.um.warszawa.pl/-/koordynatorzy-dzielnicowi-pomoc-uczniom-z-ukrainy. Dla dzielnicy Ursynów Урсинув Paulina Dybicz-Gil | Пауліна Дибічь-Гіль – 22 44 37 391 Pdybicz-gil@ursynow.pl

Linki do zapoznania się z informacjami na temat rekrutacji do szkół ponadpodstawowych:

1. harmonogram rekrutacji: https://edukacja.um.warszawa.pl/harmonogram-rekrutacji2

2. plan naboru na rok szkolny 2023/24: https://edukacja.um.warszawa.pl/plan-naboru-i-informator-o-szkolach

3. warunki i kryteria rekrutacji : https://edukacja.um.warszawa.pl/oddzialy-ogolnodostepne ; https://edukacja.um.warszawa.pl/oddzialy-dwujezyczne-miedzynarodowe ; https://edukacja.um.warszawa.pl/oddzialy-wstepne ; https://edukacja.um.warszawa.pl/oddzialy-sportowe ; https://edukacja.um.warszawa.pl/oddzialy-integracyjne

Niezbędne materiały pomocne w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych znajdują się do pobrania tutaj:

Harmonogram rekrutacji

Plan naboru do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawa na rok szkolny 2023-2024

 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE (odbiorcy: uczniowie w wieku 7-12 lat)
Nabór na zajęcia trwa do końca grudnia.

CELE ZAJĘĆ:
profilaktyka zagrożeń online oraz edukowanie na temat bezpiecznego
korzystania z nowoczesnych technologii,
rozwijanie umiejętności ochrony w sytuacjach wystąpienia zagrożenia przemocą
w sieci,
uświadomienie skutków nadmiernego używania mediów elektronicznych w tym
korzystania ze smartfona,
poznanie dobrych stron zastosowania internetu i płynących z tego korzyści,
promowanie zasad bezpiecznego i właściwego zachowywania się w sieci oraz
kształtowanie postaw empatycznych,
zapoznanie z kryteriami doboru gier elektronicznych z uwzględnieniem ich treści
oraz wieku dziecka;
promowanie działań i programów na rzecz bezpiecznego korzystania z Internetu,
wypracowanie zasad posługiwania się z urządzeniami ekranowymi;
zachęcanie do szukania pomocy w trudnych sytuacjach związanych z
nowoczesną technologią,
uwrażliwienie rodziców na problem uwodzenia dzieci w internecie

Zajęcia będą odbywały się stacjonarnie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 18.
Planowane jest utworzenie dwóch grup
➢ Pierwsza grupa styczeń 2023 r. Spotkania jeden raz w tygodniu.

Terminy zajęć: 

  • 12.01 (czwartek) godzina 16:00
  • 21.01 (sobota) godzina 10:00
  • 02.02 (czwartek) godzina 16:00
  • 09.02 (czwartek) godzina 16:00

➢ Druga grupa marzec 2023 – kwiecień 2023 r. Spotkania jeden raz w tygodniu.

Przewidywana liczba spotkań w każdej grupie – 5, w tym jedno spotkanie dla rodziców.

Więcej informacji TUTAJ

RADOSNA NAUKA (odbiorcy: dzieci w wieku 6-8 lat)
Nabór na zajęcia trwa do 7 grudnia 2022. Pierwsze spotkanie odbędzie się dnia 14 grudnia 2022.

CELE ZAJĘĆ:
➢ kształtowanie umiejętności nawiązywania relacji rówieśniczej i radzenia sobie w
grupie
➢ rozwijanie umiejętności komunikowania się i wyrażania swoich potrzeb i uczuć
➢ budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, wzmacnianie poczucia własnej
wartości i samooceny, rozpoznawania swoich mocnych stron
➢ rozmowy o uczuciach i trudnych sprawach
➢ uwrażliwianie dziecka chorego na reakcje rówieśników
➢ pomoc w uzupełnianiu materiału szkolnego i dostosowanie poziomu trudności do
możliwości psychofizycznych ucznia
➢ stymulowanie rozwoju: umiejętności słuchowo językowych, wzrokowo – ruchowo –
przestrzennych, sprawności grafomotorycznej oraz umiejętności poznawczych
➢ doskonalenie umiejętności technik szkolnych w zakresie czytania i pisania
➢ motywowanie do podejmowania działań o różnym stopniu trudności,
➢ kształtowanie umiejętności pracy w grupie

Spotkania raz w tygodniu, w środy w godz. 15.00 – 16.00 – przewidzianych jest 14 spotkań.
Grupa rozpocznie się w grudniu 2022 roku i potrwa do końca kwietnia 2023 roku.

Więcej informacji TUTAJ

TERAPIA RĘKI I ZABURZEŃ MOTORYKI MAŁEJ (odbiorcy: dzieci w wieku 6-7 lat)
Nabór na zajęcia trwa do 25 listopada.

CELE ZAJĘĆ:
➢ usprawnianie małej motoryki ( precyzyjne ruchy dłoni i palców);
➢ rozwijanie umiejętności planowania ruchu, orientacji w przestrzeni;
➢ usprawnianie spostrzegania wzrokowego i koordynacji wzrokowo ruchowej;
➢ rozwijanie mowy i procesów poznawczych;
➢ wypracowanie gotowości do pisania.

Spotkania będą odbywały się raz w tygodniu, we wtorki w godz. 15.00 – 16.00 w II semestrze roku szkolnego 2022/2023. Przewidzianych jest 14 spotkań.

Więcej informacji TUTAJ

BEZPIECZNY CZAS – ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM (3-6 LAT) I ICH RODZICÓW (zapisy zamknięte)

Cele zajęć:
– Pogłębianie relacji rodzic – dziecko
– Wyrażanie emocji poprzez różnorodne formy aktywności i ekspresji
– Przeżywanie pozytywnych doświadczeń w relacji z dzieckiem i w grupie
– Wspomaganie rozwoju psychoruchowego i emocjonalnego dziecka w wieku przedszkolnym
– Rozwijanie kompetencji rodzicielskich.

Spotkania będą odbywały się raz w tygodniu, we wtorki w godzinach 16.30-18.00
w miesiącach: wrzesień, październik, listopad 2022 r.

Zgłoszenia: recepcja Poradni, tel.:  501 768 865; 22 259 41 62 lub na adresy mailowe:
annazareba@eduwarszawa.pl  b.chmiel@eduwarszawa.pl 

 

Zapisy do specjalistów PPP 18 przyjmowane są za pośrednictwem recepcji, tel.: 501 768 865 lub kontakt e-mail.  Adresy wszystkich pracowników znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce „Zespół”: https://ppp18.ursynow.warszawa.pl/category/zespol

Poradnia jest czynna codziennie w godzinach 8 – 20, w soboty 8 – 14.
Sekretariat Poradni jest czynny w godzinach 8 – 19.

Wszystkie usługi są świadczone bezpłatnie i bez skierowania.

https://edukacja.um.warszawa.pl/edukacja-warszawa-dla-ukrainy

Wojna w Ukrainie – dodatkowe dyżury specjalistów PPP nr 18 –
wsparcie psychologiczne dla osób dotkniętych wojną w Ukrainie:
– obywateli Ukrainy mieszkających w Polsce,
– uchodźców z Ukrainy (w szczególności dla rodzin dzieci rozpoczynających naukę w ursynowskich szkołach i przedszkolach),
– wolontariuszy zaangażowanych w pomoc ofiarom wojny,
– nauczycieli i rodziców, których dzieci uczęszczają do przedszkoli i szkół z terenu działania Poradni, a które doświadczają poważnych trudności emocjonalnych będących reakcją na toczącą się wojnę – pomocy udzielają psychologowie stale współpracujący z przedszkolami i szkołami.

Nasi specjaliści prowadzą konsultacje w języku polskim, wspierając w miarę możliwości z pomocą tłumaczy, wolontariuszy czy polskojęzyczne rodziny uchodźców.
Zapisy telefoniczne: 501 768 865 w godzinach pracy Poradni.

Pomoc psychologiczna w języku ukraińskim, rosyjskim i angielskim jest udzielana przez wybrane Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Warszawie – ich wykaz znajduje się na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy:
https://edukacja.um.warszawa.pl/-/wsparcie-dzieci-i-mlodziezy-ukrainskiej

Przy Dziecięcym Telefonie Zaufania Rzecznika Praw Dziecka dyżurować będzie psycholog mówiący po ukraińsku. Będzie też wsparcie w języku rosyjskim:
https://brpd.gov.pl/category/aktualnosci/ 

Pomoc cudzoziemcom:
Районні координатори – допомога учням з України | Koordynatorzy dzielnicowi – pomoc uczniom z Ukrainy:
https://edukacja.um.warszawa.pl/-/koordynatorzy-dzielnicowi-pomoc-uczniom-z-ukrainy
Ursynów | Урсинув
Paulina Dybicz-Gil | Пауліна Дибічь-Гіль
22 44 37 391 | Pdybicz-gil@ursynów.pl

FUNDACJA TWARZE DEPRESJI: https://twarzedepresji.pl/ukraina – program bezpłatnego wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego dla obywateli Ukrainy
Fundacja Ocaleniehttps://ocalenie.org.pl/ pomaga uchodźcom, imigrantom, repatriantom budować nowe życie w Polsce
Centrum Wielokulturowe – https://centrumwielokulturowe.waw.pl/en_gb/ oferuje pomoc psychologiczną dla cudzoziemców
Polskie Forum Migracyjne – https://forummigracyjne.org/ prowadzi działania informacyjne, udziela bezpośredniego wsparcia cudzoziemcom: psychologicznego, na rynku pracy,
w legalizacji pobytu. Prowadzi także szkolenia dla nauczycieli, psychologów, urzędników. Pomaga w działaniach na pograniczu edukacji formalnej i nieformalnej: warsztaty, gry miejskie. PFM wspiera migrantki – poprzez organizację szkół rodzenia oraz grup wsparcia dla mam-migrantek.

POMOC PRAWNA: http://czasprawnika.pl/2022/02/25/prawnicy-na-pomoc-ukrainie/