Oferta zajęć i warsztatów w roku szkolnym 2022/2023

Nasza Poradnia to miejsce, w którym mogą Państwo liczyć nie tylko na diagnozę, lecz również dalszą pomoc. Szczegółowe informacje dotyczące zajęć terapeutycznych można uzyskać w sekretariacie poradni (tel. 501 768 865; 22 259 41 62) lub u psychologa opiekującego się daną placówką. Zachęcamy również do zapoznania się z prezentacją przygotowaną przez nas z okazji 30-lecia istnienia Poradni. Znajdą tam Państwo przegląd różnych działań podejmowanych przez PPP nr 18.

OFERTA DLA DZIECI:

OFERTA DLA RODZICÓW:

OFERTA DLA NAUCZYCIELI:

 

ZASADY NABORU NA ZAJĘCIA PROWADZONE W PPP 18

Ważne: Rodzice dziecka objętego terapią w PPP nr 18 zobowiązują się do przestrzegania umowy pomiędzy rodzicami/opiekunami dziecka, a terapeutą.

https://ppp18.ursynow.warszawa.pl/warsztaty-umiejetnosci-rodzicielskich-dla-rodzicow-dzieci-w-wieku-3-7-lat/

Trening umiejętności społecznych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego

Terapia pedagogiczna dla dzieci z dysleksją, dysgrafią i dysortografią

Zajęcia wspierające rozwój oraz nabywanie umiejętności szkolnych

Diagnoza i terapia matematyczna

Terapia logopedyczna

Terapia integracji sensorycznej SI

NEUROFLOW – Aktywny Trening Słuchowy

Metoda eeg biofeedback

Psychoterapia indywidualna dla młodzieży i dorosłych

Cztery Pory roku – zajęcia ogólnorozwojowe

Zmysły w równowadze

Wyrażam się poprzez sztukę

„ Bezpieczeństwo dzieci w internecie i mediach elektronicznych” 2021/2022

Sama mama – wsparcie dla mam, które same wychowują dzieci

https://ppp18.ursynow.warszawa.pl/oswoic-stres/

Terapia rodzinna

 

Koncentruję się, bo już umiem – zajęcia dla uczniów klas II i III SP

” Słyszę, słucham, koncentruję”

Dobrze słyszę, ale źle się uczę. Można to zmienić.