Misja i Statut

MISJA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 18 w WARSZAWIE

Wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i uczniów zgodnie z ich potrzebami i możliwościami.

Chcemy osiągać ten cel we współpracy z rodzicami, nauczycielami oraz organizacjami i instytucjami
wspomagającymi rozwój dzieci i młodzieży.

Nasze zaangażowanie i wysokie kwalifikacje zawodowe pozwalają na stosowanie szerokiego zakresu form udzielanej pomocy, zgodnie z potrzebami środowiska.

Wartościami, którymi się kierujemy, są: odpowiedzialność, tolerancja i poszanowanie godności drugiego człowieka.

Pobierz statut:

Statut poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 18