BEZPIECZNY CZAS

Zapraszamy na zajęcia grupowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców.

Proponowane zajęcia to miejsce i czas na bycie w bliskiej relacji rodzic-dziecko. Podczas zajęć uczestnicy w formie zabaw i ćwiczeń będą mieli okazję do wspólnej zabawy, bez pośpiechu, w atmosferze zaufania i akceptacji.

Osoby prowadzące:
pedagog specjalny – Beata Chmiel-Czajka , pedagog specjalny – Anna Zaręba.

Adresaci grupy:  dzieci w wieku 3-6 lat wraz z rodzicem.

Cele zajęć:
– pogłębianie relacji rodzic – dziecko,
– wyrażanie emocji poprzez różnorodne formy aktywności i ekspresji,
– przeżywanie pozytywnych doświadczeń w relacji z dzieckiem i w grupie,
– wspomaganie rozwoju psychoruchowego i emocjonalnego dziecka w wieku przedszkolnym,
– rozwijanie kompetencji rodzicielskich.

Miejsce i czas warsztatów: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 18.

Spotkania będą odbywały się raz w tygodniu, we wtorki w godzinach 16.30-18.00
w miesiącach wrzesień, październik, listopad 2022 r.

Zgłoszenia do grup proszę kierować do recepcji Poradni lub na poniższe adresy mailowe:
anna.zareba@edu.um.warszawa.pl
bchmiel@edu.um.warszawa.pl