O Poradni

Od 1983 roku poradnia nasza prowadzi działalność diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną, doradczą i interwencyjną dla dzieci, młodzieży, ich rodziców/opiekunów i nauczycieli z przedszkoli i szkół zlokalizowanych na terenie działania określonym przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy. Celem działania specjalistów Poradni jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i uczniów zgodnie z ich potrzebami i możliwościami.

Osiągamy ten cel dzięki współpracy z rodzicami, nauczycielami oraz organizacjami i instytucjami wspomagającymi rozwój dzieci i młodzieży. Wartościami, którymi się kierujemy są: odpowiedzialność, tolerancja i poszanowanie godności drugiego człowieka. Wyróżnia nas zaangażowanie, wysokie kwalifikacje zawodowe i szeroki zakres form udzielanej pomocy zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami środowiska.

Wszystkie usługi są świadczone bezpłatnie i bez skierowań.

Teren działania – Ursynów:

Przedszkola nr: 50, 52, 55, 126, 213, 283, 351, 352, 366, 385, 394, 401
Szkoły Podstawowe nr: 81, 303 z oddziałami gimnazjalnymi, 310, 313, 318, 319, 322, 323, 343
Licea: LO 63, LO 70, LO 158 z oddziałami gimnazjalnymi
oraz placówki niepubliczne z terenu działania poradni.

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek, godz. 8.00 – 19.00
sobota, godz. 8.00 – 14.00